Laatste alarmering:
Datum vandaag Tijd 09:19:20 Inzet Vervalt: Douchen Oms Alarm De Kaap Het Haagje Hoogeveen Prio Eenheid | Blusgroep C Brandweer Hoogeveen Drenthe
zaterdag 25 november 2017

Archief

Man met arm bekneld in machine van bakkerij

Gemaakt: Donderdag, 06 juli 2017 16:06

HOOGEVEEN - Bij een bakkerij aan de Stephensonstraat in Hoogeveen raakte donderdagmorgen een werknemer met zijn arm bekneld in een van de machines. De man kon worden bevrijd nog voor de brandweer arriveerde.

 

Hij was aanspreekbaar en kon ondanks het ernstige armletsel zelf plaatsnemen op de brancard. Hij is met spoed overgebracht naar een ziekenhuis.

Wielrenner gewond bij valpartij in Stuifzand

Gemaakt: Donderdag, 06 juli 2017 16:11

STUIFZAND - Op de Boerveldweg met de kruising Diepweg in Stuifzand zijn donderdagmiddag wielrenners ten val gekomen. Hierbij is een van de wielrenners zo gewond geraakt dat hij per ambulance overgebracht is naar het ziekenhuis.

 

De oorzaak van de valpartij is onbekend.

Gemeente wil grootschalig zonne-energie opwekken met zonneweide

Gemaakt: Donderdag, 06 juli 2017 18:06

HOOGEVEEN - Het college van burgemeester en wethouders heeft het concept Afwegingskader zonne-energie Hoogeveen vastgesteld. Inwoners krijgen nu negen weken de tijd om dit te bekijken en op te reageren.

 

De gemeente Hoogeveen wil in 2040 klimaatneutraal zijn. De gemeente wil daarom het gebruik van duurzame energie stimuleren. Op particulier niveau gebeurt dit al via gemeentelijke regelingen zoals de energiescan en duurzaamheidsleningen. Ook het project Hoogeveen woont SLIM in Wolfsbos is hier een mooi voorbeeld van. Dat is wat mensen zelf aan hun eigen woning kunnen doen. Daarnaast komen er steeds meer verzoeken bij de gemeente binnen voor zogenaamde zonneweides. Met een zonneweide kan de gemeente grootschalig zonne-energie opwekken, dat kan flink bijdragen aan het behalen van de ambities. Om te kunnen reageren op deze verzoeken, is het nodig een afwegingskader vast te stellen. In dat afwegingskader is vastgelegd op welke plaatsen binnen de gemeente een zonneweide mogelijk is en onder welke voorwaarden.

 

Wethouder Gert Vos juicht de komst van grootschalige zonne-energie in Hoogeveen toe: "Ook in Hoogeveen moeten we, sneller dan we nu doen, overstappen op duurzame vormen van energie. We willen in 2040 een klimaatneutrale gemeente zijn. Om deze ambitie waar te maken zullen we nog veel stappen moeten zetten. Op grote schaal zonne-energie gebruiken helpt ons enorm daarbij. Maar dit willen we niet ongebreideld en overal toestaan. Er zijn veel aanvragen om zonneweides te mogen aanleggen. Mensen die deze plannen maken willen we graag vooraf duidelijk maken waar en hoe dat kan in Hoogeveen. Maar zonneweides hebben ook gevolgen voor landschap en omwonenden. Ook aan hen willen we vooraf duidelijk maken hoe en waar zonne-energie kan in Hoogeveen. Zo denken we in goede balans grote stappen vooruit te kunnen zetten op weg naar een duurzaam en klimaatneutraal Hoogeveen!"

 

Het concept afwegingskader zonne-energie ligt vanaf vandaag tot en met 6 september 2017 ter inzage bij de Gemeentewinkel en staat op www.hoogeveen.nl. Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners het college van burgemeester en wethouders zienswijzen indienen.

Acht initiatieven ontvangen subsidie vanuit fonds Vitaal Platteland

Gemaakt: Donderdag, 06 juli 2017 18:11

HOOGEVEEN - Dit jaar zijn 18 aanvragen ingediend voor subsidie vanuit het fonds Vitaal Platteland. De subsidie is bedoeld om initiatieven te steunen die bedoeld zijn om de leefbaarheid in en om de Drentse dorpen te versterken. Acht van de aanvragen werden gehonoreerd:
• Speeltuinvereniging Kindervreugd in Elim voor het plaatsen van een unit bij de speeltuin
• Stichting Vrienden Beatrix in Hollandscheveld voor uitbreiding van de beweegtuin
• Dorpscollege in Pesse voor aanschaf van een duofiets voor gebruik in Pesse, Stuifzand en Fluitenberg
• IJsvereniging De Rieg in Hollandscheveld voor het inrichten van een nieuwe ijsbaanlocatie;
• Siertuinvereniging in Elim voor de aanschaf van een tractor
• Activiteitencommissie t' Oekie in Hollandscheveld voor de aanschaf van een trailer voor opblaasbaar podium
• Stichting Ontmoetingscentrum De Wenning voor de herinrichting van het Pioniersveld
• Plaatselijk Belang in Noordscheschut krijgt een bijdrage voor de herinrichting van het Zwarte Dijkje.

 

Vorig jaar zijn er van de 15 ingediende projecten 6 gehonoreerd; er is toen een deel van het budget overgebleven. Dat bedrag is aan het budget van 2017 toegevoegd. Er waren nu meer aanvragen en daarom kon de commissie voor acht daarvan een positief advies geven. Dit jaar is er in totaal voor een bedrag aan € 63.000 aan de dorpen gegeven. De vertegenwoordigers van deze organisaties ontvingen gisteravond in aanwezigheid van wethouder Jan Steenbergen hun cheque.

 

Beoordeling door inwoners
Ook dit jaar heeft de commissie Vitaal Platteland, waarin drie inwoners uit de gemeente Hoogeveen zitting hebben, de verzoeken beoordeeld en van een advies voorzien. Daarbij vormen de provinciale voorwaarden en de gemeentelijke voorwaarde het kader. Wethouder Jan Steenbergen: 'Het is volkomen duidelijk dat dorpsbewoners zich echt willen blijven inzetten voor hun dorp. We hebben daar veel waardering voor. We laten dit ook aan de provincie weten. Door het beschikbaar stellen van het fonds, gebeuren er mooie dingen die de leefbaarheid in dorpen een impuls geven.'

 

Geld van provincie
De provincie Drenthe ondersteunt dorpsinitiatieven met het fonds Vitaal Platteland. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 heeft de provincie per gemeente € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. De provincie heeft de gemeente gevraagd dit bedrag te verdelen.

File op de A28 ter hoogte van Spier door autobrand

Gemaakt: Vrijdag, 07 juli 2017 19:22

HOOGEVEEN – Vrijdagmiddag ontstond er een file van meer dan vier kilometer op de A28 tussen Hoogeveen en Assen door een autobrand ter hoogte van Spier.

 

De brandweer kwam ter plaatse maar de automobilist had het vuur zelf geblust met cola en water. Het verkeer werd ter plekke over een rijbaan geleid. Dit gaf dusdanige verkeershinder in de spits dat er zich als snel een file vormde.

Bijna een miljoen extra voor lokale cultuur

Gemaakt: Vrijdag, 07 juli 2017 19:54

DRENTHE - Drentse gemeenten krijgen de komende vier jaar 240.000 euro per jaar extra van de provincie om lokale cultuur een impuls te geven. Ook verstevigen provincie en gemeenten hun samenwerking met een nieuw programmaplan. Dat maakte gedeputeerde Cees Bijl vandaag bij het Festival der Aa bekend. Namens de Drentse gemeenten nam burgemeester Eric van Oosterhout, tevens voorzitter van het cultuuroverleg van Drentse gemeenten, een cheque in ontvangst.

 

Gedeputeerde Cees Bijl van Cultuur is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeenten. "We hebben in Drenthe al een prachtig cultuuraanbod waar veel inwoners en bezoekers van genieten. Met deze financiële impuls en een steviger samenwerking zorgen we voor een nog betere spreiding van cultuuraanbod voor iedereen en voor nog meer reuring." Burgemeester Eric van Oosterhout van Emmen onderschrijft dit: "Met deze impuls wordt de goede samenwerking tussen de provincie Drenthe en de 12 Drentse gemeenten versterkt. De gemeenten hechten grote waarde aan cultuurbeleid, dat mede door de inzet van provinciale middelen steeds meer inhoud krijgt."

 

De provincie besteedt ieder jaar al 17 miljoen euro aan cultuur in de provincie. Daarbij gaat het vaak om projecten of instellingen met een bovenlokaal karakter. Met de extra culturele impuls van jaarlijks 240.000 euro wil het college van GS gemeenten aanmoedigen in te blijven zetten op een bloeiend lokaal cultuurklimaat. Gemeenten zijn vrij het geld te besteden aan projecten die zij belangrijk vinden. De enige voorwaarde die de provincie stelt, is dat de gemeenten eenzelfde bedrag bijpassen en dus niet bezuinigen.

 

Hoogeveen
Wethouder Erik Giethoorn is blij met deze impuls: "Door en voor Drenthe past uitstekend bij ons beleid van " Van, voor en door Hoogeveen". De subsidie die wij de komende vier jaar van de provincie ontvangen gaan we de eerste twee jaar inzetten voor de doorontwikkeling van De Verhalenwerf. Daarnaast denken we aan de doorontwikkeling van popcultuur."

 

Convenant
Provincie en gemeenten spreken ook af samen te werken aan tien provincie brede projecten. Voorbeelden zijn het versterken van de positie van kleinere musea, het opzetten van twaalf spraakmakende archeologie beleefpunten en talentontwikkeling voor de jeugd. Deze projecten worden gefinancierd vanuit bestaande cultuurbegrotingen. Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenen alle partijen in het najaar een convenant.

Wethouder Erik Giethoorn reikt het eerste exemplaar De Trommelslager uit

Gemaakt: Maandag, 10 juli 2017 17:00

HOOGEVEEN - Wethouder Erik Giethoorn reikt het eerste exemplaar van een kleine replica van De Trommelslager uit aan trommelslager Albert Metselaar. Dit is het startsein voor de verkoop van Het Trommelslagertje bij Punt H.

 

Turbulente levensloop Trommelslager
De originele Trommelslager van kunstenaar Johan Sterenberg aan de Kleine Kerkstraat is in 2006 gestolen en beschadigd terug gevonden. Na een restauratie is hij in 2007 weer geplaatst. In 2015 is het beeld bij de voeten afgezaagd en verdwenen. Op basis van foto's heeft Wessel de Ruyter een replica gemaakt , deze is verbronsd en op de oude plek op de sokkel terug gezet 2016.

 

Traditie
De trommelslager is ooit aangesteld om ingezet te worden bij de wolvenjacht. Later werden zij ook ingezet als dorpsomroeper. Op zondagmorgen spoorden zij de mensen aan om naar de kerkdienst te gaan. Dit gebruik stamt uit de 17e eeuw, vlak na het ontstaan van Hoogeveen. De trommelslager liep langs diverse routes door het dorp Hoogeveen. De trommelslager roept of spreekt daar niet bij. Het is alleen het tromgeroffel dat oproept om ter kerke te gaan.

 

Tamboercompagnie
De trommelslager - in zeventiende eeuwse kledij - maakt nog steeds zijn of haar ronde door het centrum. Deze traditie wordt levend gehouden door de historische vereniging Die Luyden van 't Hooge Veene. Er zijn meerdere trommelslagers. Samen vormen ze de Tamboercompagnie. Albert Metselaar is de drijvende kracht hierachter.

 

Eerste exemplaar
Dinsdagmiddag 11 juli om 13.00 uur reikt wethouder Erik Giethoorn het eerste exemplaar uit aan Albert Metselaar. Dit gebeurt bij Punt H, Hoofdstraat 17a. Vanaf dat moment zijn de replica's te koop. De beeldjes zijn 17 cm. hoog en kosten € 17,50 per stuk. Ze zijn van neolith en hebben een bronskleurig uiterlijk.

Verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Weide

Gemaakt: Maandag, 10 juli 2017 17:04

HOOGEVEEN - De gemeente heeft plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van winkelcentrum De Weide. Aansluitend aan de bestaande bebouwing van het winkelcentrum ligt nog een braakliggend terrein dat bij de ontwikkeling is gereserveerd voor uitbreiding van het winkelcentrum en voor het toevoegen van maatschappelijke functies. In de plannen die de gemeente, samen met betrokken partijen, gemaakt heeft, wordt de dierenartsenpraktijk verplaatst naar dit braakliggende terrein, aan de overkant van De Ploeger. Op de plaats van de dierenartsenpraktijk komt een nieuwe vestiging van Aldi.

 

Uitbreiding winkelaanbod
Winkelcentrum De Weide heeft met De Weide en Erflanden een groot verzorgingsgebied. Daar komt straks Nijstad nog bij. Dat maakt dat Aldi een goede toevoeging is op het huidige aanbod. Er is binnen het winkelcentrum destijds al rekening gehouden met de mogelijkheid van het het toevoegen van een discounter als Aldi.

 

Eind 2018/begin 2019 de schop in de grond
Voor de aanpassing van het bestemmingsplan wil het college de coördinatieregeling van toepassing verklaren. Deze regeling maakt het mogelijk de procedure van het bestemmingsplan en die van de omgevingsvergunning aan elkaar te koppelen waardoor het proces overzichtelijker wordt en zorgvuldig doorlopen kan worden.

Vrachtwagen botst achterop paardentrailer

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 15:55

BALKBRUG / ZUIDWOLDE - Op de N48 tussen Balkbrug en Zuidwolde in de richting van Hoogeveen heeft zich dinsdagmiddag een kop staart aanrijding voor gedaan. Een vrachtauto stond met pech half in de berm waardoor het andere verkeer en omheen moest. Het ging mis toen een truck met oplegger achter op een paardentrailer botste.

 

De trailer, met daarin een paard, wipte door de klap ongeveer een meter omhoog. Een van de inzittenden van de trekkende bus is aan haar lichte vewondingen geholpen in de ambulance maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het paard lijkt er goed vanaf te zijn gekomen. De dissel van de paardentrailer heeft een klap gehad, hierdoor zal het paard worden over geladen in een andere trailer. Het overige verkeer liep enige vertraging op omdat het om en om langs het ongeval werd geleid.

Inbrekers gaan niet met vakantie!

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 16:17

De vakantieperiode staat voor de deur. Het is een tijd van luieren aan het strand, lekker eten en drinken en mooie steden bekijken. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners niet thuis zijn. Het is voor inbrekers vaak eenvoudig om woningen eruit te pikken, waarvan de bewoners langere tijd weg zijn. Inbrekers zien uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn en woningen waar geen licht brandt. De politie en gemeente willen er alles aan doen om woninginbraken tegen te gaan. Maar hiervoor is uw hulp nodig!

 

Neem voorzorgsmaatregelen
Om te voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, kunt u er voor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Uw buren kunnen u helpen om een oogje in het zeil te houden en er voor zorgen dat uw woning een bewoonde indruk heeft. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven en de auto af en toe eens op de oprit te zetten. Een tijdschakelaar op de lamp en radio zorgt dat ook 's avonds de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is. Hiermee zet u gelegenheidsinbrekers op het verkeerde been.

 

Voorkom inbraak

De kans op woninginbraken kunt u verkleinen door een bewakingscamera, elektronische beveiliging en goed hang- en sluitwerk aan te schaffen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen ®. Laat u eens voorlichten door een erkend vakman. Uiteraard zorgt u voor voldoende verlichting rondom huis en geeft u inbrekers geen kans: laat geen ramen openstaan waarbij het makkelijk inklimmen is. Losliggende ladders of opstapjes: zet ze binnen of leg ze vast. Waardevolle spullen bewaart u zoveel mogelijk achter slot en grendel. Meer tips en informatie vindt u op www.enwij.nl en Betecom.

Weduwe Koster schenkt klokkenstoel voor begraafplaats Zevenberg

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 16:52

HOOGEVEEN - De weduwe van Lambert Koster draagt woensdag 12 juli om 17.30 uur op begraafplaats Zevenberg bij Fluitenberg een mobiele klokkenstoel over aan wethouder Jan Steenbergen. De klokkenstoel was van haar man, die in 2016 overleed.

 

Mevrouw Koster besloot onlangs om de stoel met twee luidklokken aan de gemeente te schenken, omdat deze al enige tijd werkeloos in de schuur stond. Ze vond het risico te groot om onervaren mensen met deze bijzondere en zware vracht de Klokkenstoel weg op te sturen. De klok werd vervoerd op een aanhanger en ingezet bij evenementen. Ook is de klokkenstoel een aantal jaren gebruikt bij de viering van de vierde adventzondag bij de kapel van Leggeloo. De klokken werden geluid voorafgaand aan de zangdienst.

 

Gereformeerde Zuiderkerk
De twee klokken zijn afkomstig uit de Gereformeerde Zuiderkerk in Hoogeveen, die in 2008 werd gesloten. De klokken dreigden te worden omgesmolten. Dat vond de heer Koster jammer en hij kon ze kopen tegen de geldende bronsprijs. Vervolgens liet hij een mobiele stoel bouwen om ze te kunnen vervoeren.

 

Bij aankomst stoet
De gemeente aanvaardde de schenking nadat ze een aantal uitvaartleiders had gepolst over het gebruik van de klokkenstoel bij begrafenissen. De uitvaartleiders waren enthousiast. Zij kunnen nu - als nabestaanden dat willen - de klokken luiden bij aankomst van de begrafenisstoet.

Beroep op bijstand in Hoogeveen niet gestegen

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 16:54

HOOGEVEEN - In Hoogeveen is in 2016 het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering, stabiel gebleven. Landelijk nam dit aantal toe met gemiddeld 3,2%. Over heel Nederland is de bijstand in 2016 met 3,2% gestegen. In de kleine en middelgrote gemeenten is de stijging het sterkst (respectievelijk +5,7% en +4,6%) en in de grote gemeenten juist minder sterk (+2,4%). Ook per landsdeel zijn er flinke verschillen. In het oosten is de toename het sterkst (+4,9%). In 2016 hebben het zuiden en het westen de minste groei (beide +2,8%).

 

Samen werken aan werk samen werken aan werk
Er zijn veel organisaties die proberen mens en werk aan elkaar te koppelen. Toch lukt dat niet altijd goed, mede door een versnipperde aanpak. Samenwerking moet hier verandering in brengen. De gemeenten De Wolden, Hoogeveen en Midden-Drenthe, UWV, Alescon, Alfa-college en UWV trekken samen op vanuit de vraag naar personeel en de behoefte van alle werkzoekenden. Waar nodig betrekken ze ook andere partijen. Zo moet een goede match ontstaan tussen vraag en aanbod van werk en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Wethouder Bert Otten: 'De bijstandscijfers van de deelnemende gemeenten wijken in positieve zin af van het gemiddelde. Onze gezamenlijke aanpak lijkt hier dus daadwerkelijk vruchten af te werpen en dat is alle reden om samen te blijven werken aan werk.'

Veel schade bij aanrijding op de Zuidwoldigerweg

Gemaakt: Dinsdag, 11 juli 2017 17:52

HOOGEVEEN - Dinsdagmiddag vond er een aanrijding plaats tussen twee auto's op de Zuidwoldigerweg in Hoogeveen. De aanrijding ontstond toen een automobilist stil stond om af te slaan naar De Helling. Een achteropkomende wagen had dit te laat in de gaten en botste achterop deze auto.

 

Beide auto's raakten beschadigd en werd door een berger afgesleept. Er raakte bij dit ongeval niemand gewond.

Spookrijder op de A37 niet aangetroffen

Gemaakt: Woensdag, 12 juli 2017 20:00

HOOGEVEEN - Op de A37 tussen knooppunt Holsloot en de afslag Hoogeveen-Oost reed woensdagmorgen korte tijd een spookrijder. De spookrijder reed in de richting van Hoogeveen.

 

Volgens de politie kwamen kort voor negen uur meerdere meldingen binnen over de spookrijder. De automobilist zou in een zwarte BMW 1 Serie hebben gereden.

 

Agenten zijn op de A37 gaan zoeken naar de spookrijder, maar konden hem niet vinden.

Inzittenden gestolen auto tanken zonder betalen en hebben vuurwapen bij zich

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 00:13

ASSEN - Door een ANPR hit kwamen de politie woensdag op het spoor van een gestolen voertuig. Het voertuig was gehuurd, maar nooit teruggebracht.

 

De politie kon de bestuurder staande houden op de Aziëweg in Assen. Daar bleek dat er door de beide verdachten ook nog even getankt was zonder te betalen. Als klap op de vuurpijl werd er in het voertuig een vuurwapen met munitie aangetroffen.

 

De twee verdachten, 36 en 34 jaar, waren afkomstig uit Groningen en Hoogeveen. Ze zijn aangehouden en ingesloten in het cellencomplex in Assen.

Politie onderzoekt dode in woning Hoogeveen

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 00:17

HOOGEVEEN - In een woning aan de Boekweitlaan in Hoogeveen deed de politie woensdagavond tot in de nachtelijke uren onderzoek. Volgens buurtbewoners was er een stoffelijk overschot in het huis aangetroffen. Over de identiteit van de dode en de oorzaak is nog niets bekend.

 

Omwonenden verklaarden dat er in de woning een alleenstaande man van middelbare leeftijd woonde.

Bromfietser gewond bij aanrijding met auto

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 16:08

UFFELTE - Een bromfietser is donderdagochtend naar het ziekenhuis overgebracht nadat hij op de splitsing Weg achter de Es met de Rijksweg in botsing kwam met een automobilist.

 

Over de juiste toedracht is niets bekend. Daarom zijn de verkeersanalisten van de politie ingeschakeld die de sporen vast zullen gaan leggen om achter de oorzaak te kunnen komen. Tot die tijd is de Weg achter de Es afgesloten voor het doorgaande verkeer.

Brandmelding na kortsluiting in wasdroger

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 17:06

HOOGEVEEN - De brandweer van Hoogeveen rukte donderdagmiddag met een drietal voertuigen uit na een melding van een woningbrand in de Goltguldenstraat.

 

Eenmaal ter plaatse bleek dat er niet geblust hoefde te worden. Er was kortsluiting ontstaan in een wasdroger. Deze is achter het huis gezet. Na een goede controle ging de brandweer terug naar de kazerne.

Ga ook in de vakantieperiode zorgvuldig om met je identiteitsgegevens op je reisdocumenten

Gemaakt: Donderdag, 13 juli 2017 19:37

Het is vakantie! Ga ook in de vakantieperiode zorgvuldig om met je identiteitsgegevens op je reisdocumenten.

 

Maak je bijvoorbeeld een kopie van je paspoort voor het hotel waar je overnacht? Zet dit dan duidelijk op de kopie en maak je BSN onleesbaar of gebruik de KopieID app van de overheid.

 

Met de KopieID app kunt u in de kopie de identiteitsgegevens doorstrepen die organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet u met de app een watermerk in de kopie met daarin het doel en de datum van de kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te frauderen.

 

KopieID app downloaden

U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App StoreGoogle Play Store of Windows Phone. De app is een uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorkom een stinkende container in de zomer; tips tegen stankoverlast

Gemaakt: Vrijdag, 14 juli 2017 20:29

In de zomer kan uw groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (Gft) en lege verpakkingsmaterialen (PMD) erg gaan stinken. We geven u wat tips om overlast door stank te voorkomen!

 

Tips restafval

 • Wie afval goed scheidt, heeft altijd een schone en frisse container voor restafval. Er zit namelijk niets in dat stank of maden kan veroorzaken. Goed scheiden betekent: groente-, fruit- en tuinafval inclusief etensresten (gft), glas, textiel, papier/karton en pmd-afval apart inzamelen.
 • Luiers moeten bij het restafval. Verpak ze in een dichtgeknoopte (luier)zak, dat houdt de container fris en voorkomt maden.

 

Tips Gft-container

 • Laat uw Gft en etensresten zoveel mogelijk uitlekken voordat u het in de container gooit.
 • Koop afgemeten, zodat u geen kostbaar voedsel weg hoeft te gooien. Moet er toch iets bij het Gft, verpak het dan direct (laat het niet op het aanrecht liggen). Vliegen komen af op etensresten om daarin hun eitjes te leggen.
 • Leg een oude krant of stro onderin uw container om aankoeken van etensresten te voorkomen.
 • Plaats uw container in de schaduw (niet in volle zon) en laat het deksel met een houtje op een kiertje staan.
 • Maak uw container in de zomerperiode vaker schoon met water en een scheut azijn of water en groene zeep. Gebruik geen chloorproducten, dit is schadelijk voor het milieu.
 • Laat de container bij langdurige afwezigheid (zoals vakantie) leeg en schoon achter.
 • Klimop (Hedera) is giftig voor maden. Leg af en toe een tak in de container om het probleem te bestrijden.
 • Af en toe een handje zout of kalk in de container zorgt dat de maden uitdrogen.
 • Tuinafval kunt u ook wegbrengen naar de milieustraat.

 

Tips leeg verpakkingsmateriaal (PMD)

 • Zorg ervoor dat verpakkingen zo schoon mogelijk de bak of zak ingaan. Spoel desnoods de bakjes van tevoren af met afwaswater. Doppen en deksels mogen blijven zitten, dit helpt ook tegen stankoverlast.

Park Dwingeland wordt groene oase in kindvriendelijk stadscentrum

Gemaakt: Vrijdag, 14 juli 2017 20:37

HOOGEVEEN - Het college van B&W heeft besloten de plannen voor Park Dwingeland aan te passen op basis van de onlangs geactualiseerde visie op het stadscentrum. In deze visie staat dat de gemeente een stadscentrum wil dat aantrekkelijk is om te verblijven, ook voor gezinnen met kinderen. Om dat waar te maken, wordt het park meer kindvriendelijk ingericht en beter verbonden met het stadscentrum.

 

Park Dwingeland
In het eerdere ontwerp voor het park was uitbreiding van het park opgenomen en ook bebouwing tussen de achterkant van de Bentinckslaan en het park. Wethouder Bert Otten: 'Om de Hoofdstraat en Park Dwingeland goed met elkaar te verbinden, kiezen we ervoor om het ontwerp aan te passen en bebouwing alleen mogelijk te maken tussen het Stoekeplein en het park. Uitbreiding van het park blijft onderdeel van het ontwerp. Zo creëren we een aangename groene plek dicht bij de Hoofdstraat waar kinderen kunnen spelen en waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten.' In de komende maanden wordt het ontwerp aangepast.

 

Het wijzigen van plannen betekent ook dat Villa Kakelbont niet hoeft te verhuizen. In het nieuwe ontwerp blijven dezelfde aanpassingen aan de parkeerterreinen staan. Het tijdelijke parkeerterrein naast het Stoekeplein wordt nog voor de zomer opgeheven, nu er in de garage geparkeerd kan worden. Het aantal parkeerplaatsen op het Stoekeplein wordt na de zomer verkleind.

Motorrijder botst achterop maaier

Gemaakt: Zaterdag, 15 juli 2017 17:58

EURSINGE - Op de Hoogeveenseweg in Eursinge is zaterdagmiddag een motorrijder onder een maaier die achter een trekker zat terecht gekomen. De motorrijder werd per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

 

De verkeers analisten van de politie deden ter plaatse onderzoek naar de oorzaak. De Hoogeveenseweg is afgesloten om dit onderzoek mogelijk te maken.

Gemeente en COA verlengen overeenkomst voor azc Hoogeveen met twee jaar

Gemaakt: Maandag, 17 juli 2017 19:44

HOOGEVEEN - Asielzoekerscentrum (azc) Hoogeveen blijft nog minimaal twee jaar bestaan. De gemeente is ingegaan op het verzoek van Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om de huidige bestuursovereenkomst te verlengen tot 1 februari 2020. Vanaf begin 2015 is in de voormalige gevangenis De Grittenborgh een azc gevestigd. Hiervoor is toen een bestuursovereenkomst gesloten met een looptijd van drie jaar met de mogelijkheid om twee jaar te verlengen.

 

Met het ingaan van het verlengde contract wordt azc Hoogeveen ook een extra begeleiding- en toezichtlocatie (ebtl). Het is de tweede ebtl in Nederland, na Amsterdam. In een ebtl worden ongeveer 50 asielzoekers opgevangen die overlast geven binnen reguliere azc's. Voor hen geldt een sober en strikt regime met een-op-een begeleiding van het COA en ze hebben een volledig dagprogramma met zeer beperkte bewegingsvrijheid.

 

De ebtl is niet bedoeld voor asielzoekers die buiten het azc voor problemen zorgen door bijvoorbeeld crimineel gedrag. De ebtl is ook niet bedoeld voor asielzoekers uit veilige landen die versneld kunnen worden uitgezet. Met COA is afgesproken dat in azc Hoogeveen geen zogenaamde Dublinclaimanten meer worden opgevangen. Dit zijn asielzoekers die via een ander Europees land in Nederland kwamen en in het eerste Europese land hun asielverzoek is afgewezen.

 

De afgelopen periode heeft de gemeente Hoogeveen positieve ervaringen opgedaan in de samenwerking met COA. Het azc heeft werkgelegenheid opgeleverd en door deze aanpassing neemt de werkgelegenheid verder toe.

Hoogeveen begint met renovatie raadhuis

Gemaakt: Woensdag, 19 juli 2017 23:08

HOOGEVEEN - Morgen begint een grootschalige renovatie van de toren en de daken van het raadhuis in Hoogeveen. Alle klokken worden uit de toren getakeld.

 

De renovatie duurt tot november. Tot die tijd zal het carillon niet klinken en staat het uurwerk stil.

 

Krimp- en uitzettingsscheuren
In 2016 bleek tijdens een inspectie dat de draagconstructie van de 23 klokken voor grote problemen zorgt bij de eikenhouten hoofdconstructie. De draagconstructie van de klokken is ingewerkt in de houten kolommen. Er zijn krimp- en uitzettingsscheuren ontstaan. Hierdoor komt vocht in de kolommen, met houtrot als gevolg.

 

Nieuwe draagconstructie
De klokken komen te hangen aan een nieuwe stalen draagconstructie, zodat ze niet meer gekoppeld zijn aan de eikenhouten kolommen. Alles wordt opnieuw geschilderd en de
cijfers van de uurwerken en de kroon worden opnieuw verguld.

 

Daken deels vervangen
De daken van het monumentale gedeelte van het raadhuis worden deels vervangen. Alle pannen en andere onderdelen gaan van het dak af. De oude panlatten en tegels zijn voor een deel vergaan en worden vervangen. Waar nodig wordt ook het lood en zink vervangen en rond natuurstenen delen wordt het voegwerk opnieuw aangebracht.

 

De renovatie van de toren en de daken van het raadhuis kost ongeveer 360.000 euro.

Voortgang N375 Duurzaam Veilig

Gemaakt: Donderdag, 20 juli 2017 20:11

DRENTHE - De provincie Drenthe en de gemeente De Wolden werken samen aan het veiliger maken van de N375. Hiervoor wordt een uitvoeringsplan opgesteld. Dit plan bevat verkeerskundige aanpassingen die nodig zijn om de N375 tussen Pesse en Meppel te laten voldoen aan de richtlijnen Duurzaam Veilig.

 

Inloopavonden

Op 21 juni en op 12 juli 2017 zijn inloopavonden georganiseerd in Ruinen en Koekange. Tijdens deze inloopbijeenkomst waren medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig om inwoners te informeren over het proces en de vorderingen tot nu toe. Beide avonden zijn goed bezocht. Meer dan 130 inwoners kwamen naar Ruinen en Koekange om informatie op te doen over het proces en om ideeën en wensen over mogelijke maatregelen kenbaar te maken.

 

Duurzaam Veilig

Duurzaam Veilig is een initiatief van verschillende Nederlandse overheden om de verkeersveiligheid van het wegverkeer te vergroten. Binnen Duurzaam Veilig Verkeer draait het om het voorkomen van ongelukken oftewel preventie. Binnen het uitvoeringsplan, wat opgesteld wordt voor de aanpak van de N375, is een belangrijk onderdeel de aanpak van de gelijkvloerse oversteken.

 

Proces

Naar aanleiding van de informatieavonden zijn er twee werkgroepen die aan de slag gaan met het maken van een voorlopig ontwerp voor een alternatief op de gelijkvloerse oversteken op de N375. En eventuele mogelijkheden die getroffen moeten worden om de weg Duurzaam Veilig te maken. Deze werkgroepen bestaan uit inwoners, provincie en gemeente. In oktober 2017 presenteren de werkgroepen de eerste ideeën tijdens twee inloopbijeenkomsten.

Vrouw met twee kinderen betrokken bij ongeval in Hollandscheveld

Gemaakt: Vrijdag, 21 juli 2017 17:17

HOLLANDSCHEVELD – Vrijdagmiddag raakte een vrouw met twee kinderen in de auto betrokken bij een aanrijding op de Riegshoogtendijk in Hollandscheveld.

 

Het ongeval ontstond toen een van de wagens linksaf de Langedijk op wilde maar een auto op de Riegshoogtendijk over het hoofd zag met daarin de vrouw en twee kinderen. Een aanrijding was het gevolg. De vrouw werd in de ambulance onderzocht maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Lucht in Drenthe van goede kwaliteit

Gemaakt: Vrijdag, 21 juli 2017 17:36

DRENTHE - De luchtkwaliteit in Drenthe is van goede kwaliteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Arcadis in opdracht van de provincie Drenthe. Aanleiding voor het onderzoek is de gewijzigde wetgeving sinds het vorige rapport uit 2011; de luchtkwaliteit in Drenthe is getoetst aan de nieuwe wetgeving.

 

Het merendeel van de concentraties luchtverontreinigende stoffen in de lucht wordt in Drenthe veroorzaakt door verder weg gelegen bronnen; deels in Nederland en deels in het buitenland. Deze bronnen buiten de provincie leveren zogeheten achtergrondconcentraties.

 

De achtergrondconcentraties in Drenthe zijn ongeveer de helft van de vastgestelde wettelijke grenswaarden voor de jaargemiddelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof. Daarmee behoort Drenthe tot de top drie schoonste provincies van Nederland, naast Groningen en Friesland.

 

Naar de toekomst toe is de verwachting dat de dalende trend van achtergrondconcentraties doorzet. De kwaliteit van de lucht in Drenthe zal hierdoor steeds beter worden.

 

De luchtkwaliteit in Drenthe is al jaren van goede kwaliteit. De conclusie uit het rapport is dat er in de provincie Drenthe nu en in de toekomst geen sprake is of zal zijn van knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit. Grenswaarden worden niet overschreden. Door de goede luchtkwaliteit in Drenthe zijn er op dit moment geen specifieke actiepunten opgenomen in het onderzoeksrapport, anders dan het blijven monitoren van de ontwikkelingen.

Mallet & Steel Music Event

Gemaakt: Zaterdag, 22 juli 2017 17:44

HOOGEVEEN - Op zaterdagavond 14 oktober 2017 zal er een uniek concert plaatsvinden in de Evenementenhal bij Maxx Sports and Events te Hoogeveen.

 

De Malletbands van Wilhelmina Hoogeveen, AMDG Beilen en Sempre Sereno Ruinerwold zullen die avond worden samengevoegd tot een mega grote Malletband. In totaal zullen zo'n 65 muzikanten op een enorm groot podium diverse muziekstijlen ten gehore brengen. U kunt o.a. genieten van een Nederlands repertoire, maar ook hedendaagse en oude bekende Pop muziek, Latin en Caribbean stijlen zullen de revue passeren.

 

Deze drie malletbands staan zowel individueel als tijdens deze unieke samenwerking onder leiding van dirigent Herman Fokkema.

 

Herman is beroepsmatig verbonden aan de Koninklijke Militaire Kapel "Johan Willem Friso" als slagwerker/paukenist en is tevens werkzaam als opleidingsdocent bij zijn eigen slagwerkschool "Intermezzo" in Beilen.

 

Daarnaast zal ook de Steelband van het Korps Mariniers haar medewerking verlenen aan dit unieke concert. Zij zullen zowel een eigen repertoire ten gehore brengen, alsmede ook een aantal muziek stukken gezamenlijk met de Malletband.


De Steelband van het Korps Mariniers verleent regelmatig haar medewerking op tropische feesten, tijdens evenementen en bij plaatselijke concerten. De band speelt een groot aantal Latijns-Amerikaanse muziekstijlen zoals de rumba, de bossanova, de calypso, de salsa en de lambada. De Steelband is een onderdeel van de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers.
U zult een fantastisch muzikale avond beleven met dit unieke orkest, en waarbij u tevens kunt genieten van de vrolijke Caribische klanken van de Steelband van het Korps Mariniers.

 

Datum:Zaterdag 14 oktober 2017
Locatie: Maxx Sports and Events, Terpweg 1, Hoogeveen
Aanvang:19:30 uur
Entree:Volwassenen € 7,50/kinderen tot 12 jaar € 5,00

 

Kaartverkoop:Ter plaatse aan de kassa voor aanvang van het concert vanaf 18:45 uur.
Reserveren: Kaarten reserveren of nadere info over het concert? Stuur een bericht naar: mallet.steel.event@wilhelmina-hoogeveen.nl

Gemeente Hoogeveen haalt elf cliënten uit zorginstelling

Gemaakt: Zaterdag, 22 juli 2017 17:58

HOOGEVEEN – De gemeente Hoogeveen heeft elf cliënten uit een zorginstelling aan de Grote Kerkstraat en Het Haagje in Hoogeveen gehaald en in andere zorginstellingen of tijdelijk bij familie ondergebracht.

 

De gemeente zag hier, volgens een bericht van rvt Drenthe voldoende reden toe. Er was te weinig personeel, volgens de wethouder, om de verwachte zorg te kunnen bieden. Dat was onder de maat zo stelt wethouder Giethoorn in het bericht van RVT Drenthe. Wel hebben de medewerkers die er werkten hun uiterste best gedaan en aan het onderzoek meegewerkt zo constateerd Giethoorn in het artikel van rvt Drenthe.

Fietsster gewond bij aanrijding op de Kanaalweg in Hoogeveen

Gemaakt: Maandag, 24 juli 2017 14:47

HOOGEVEEN – Op de Kanaalweg in Hoogeveen is maandagmiddag een fietsster met een auto in botsing gekomen. De vrouw wilde de weg oversteken en werd hierbij door de auto geraakt.

 

Ze viel op het wegdek en raakte dermate gewond dat ze per ambulance naar het ziekenhuis werd overgebracht.